Undgå affald, stop spil nr. 18, 2018

Mindre madspild i værdikæden - Ved udvikling af emballagesystem til produkteksponering, kommunikation og logistik med fokus på detailhandlen

27-05-2018

Projektets målsætning er, at øge friskhed og restholdbarhed hos forbrugerne ved at sætte fokus på lagerstyring mellem leverandør og detail, bedre produkteksponering i butik og mere oplysning til forbrugerne omkring madspild og opbevaring af fødevarer. Brød anvendes som case.

Et repræsentativt udsnit af forbrugerne i Danmark evaluerede fem udsagn om madspild og emballage generelt, som testes igennem en spørgeundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er, at undersøge forbrugernes umiddelbare holdning til nogle konkrete udsagn om emballage, og hvordan oplysning påvirker deres holdning. Dér hvor potentialet for effekt er størst, er for udsagnene ”Emballage bekæmper madspild”, ”Emballage betyder friske portioner” og ”Emballage i skraldespanden er ikke affald uden værdi”, da baggrundsviden løftede evalueringen markant til et niveau, hvor 62-75% er ”Enig/Meget Enig” i udsagnene. Der er især stort potentiale i at kommunikere om emballages effekt for mindre madspild.


En produktfremskubber er udviklet og testet i projektet. Spild er estimeret ud fra en spildestimeringsmodel, som udpeger potentiel kritisk høj lagerbeholdning. Sammenholdes resultaterne for spildestimeringsmodellen, er der markant færre kritiske tilfælde for lagerbeholdning for testbutikkerne end for referencebutikken, hvor fremskubberen ikke er installeret. De gode resultater for testbutikkerne kan skyldes effekten af fremskubberen, men det kan også skyldes effekten af de samlede spildreducerende tiltag i de pågældende butikker. Uanset om der opstår spild i butikken eller ej, vil en unødvendig høj lagerføring koste holdbarhedsdage, hvorved risikoen for spild hos forbrugeren stiger tilsvarende.

Læs publikation