Miljøprojekt nr. 2009, 2018

Kartoffelvaskevand – udbringningspraksis,analyser og udvaskningsberegninger

16-05-2018

Rapporten er udarbejdet i 2014 som forarbejde til videreudvikling af regler om udbringning af kartoffelvaskevand på landbrugsjord.

I rapporten, kan der pga. tidsforskydningen mellem udarbejdelsen og udgivelsen, derfor fremgå beskrivelser som ikke længere er tidsvarende. Rapportens beskrivelse af udbringningspraksis samt teoretiske betragtninger om miljøpåvirkning er stadig gældende og er derfor fortsat aktuelle. Derfor publiceres rapporten på trods af tidsforskydningen.

Læs publikation