MUDP, 2018

Hybridfilter for fjernelse af lugt- og drivhusgasser fra septiktanke og iltfri spildevandsnet

29-05-2018

I perioden fra januar 2016 til december 2017 har virksomheden Hybridfilter A/S i samarbejde med Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet gennemført projektet ”Hybridfilter for fjernelse af lugt- og drivhusgasser fra septiktanke og iltfri spildevandsnet”. Projektet var støttet af MUDP og havde til formål at udvikle filterløsninger, der med ét filter kan reducere frigivelse af både lugt- og klimagasser fra spildevandssystemer.

Under anaerobe forhold omsættes organisk stof i spildevandet først ved sulfatreduktion og fermentation, og siden metandannelse. Mens de første processer fører til bl.a. lugtproblemer, fører den sidste til dannelse af drivhusgasser. Så længe der ikke er et lovkrav herom, er det vanskeligt at forestille sig, at husejere eller de selvejende kloakforsyninger, etablerer teknologi alene med det formål at fjerne drivhusgasser fra septiktanke og andre spildevandssystemer. Det er derfor nærliggende at integrere fjernelsen af drivhusgasser i teknologier, der i forvejen anvendes der, hvor drivhusgasserne forekommer.

Læs publikation