978-87-93710-36-8

Udvikling af langtidsholdbar tangmønning til stråtage

14-06-2018

Med ny teknologi har projektet udviklet på muligheden for at anvende ålegræs i måtter som mønning på stråtage.

Projektet har ønsket at udvikle en tang-løsning bestående af ålegræs formet i passende formstykker – også mht. densitet og størrelse og kravspecifikationer, der er fastlagt for mønninger. Målet har været, at de nye prototyper for tang-mønninger ville betyde en kvalitetsforbedring af stråtaget og levetiden. 

I projektet er produktets egenskaber mht. brand, holdbarhed, egenskaber ift cirkulær økonomi og bæredygtighed dokumenteret, det sidste bl.a. i forbindelse med en cradle to cradle certificering. Holdbarhedstest er gennemført som accelererede klimatest, som fortsat pågår ved afslutning af projektperioden. Dokumenterede bæredygtige byggematerialer forventes at opnå et fortrin hos de bygherrer, rådgivere og udførende i byggeriet, som i fremtiden ønsker bæredygtige produkter. Ambitionen er også at de nye tang-mønninger indirekte vil fremme byggeri med stråtage.

Det er lykkedes at udvikle prototypen på mønningsprodukterne Tang-Tørv og Tang-ruller og opnå ”hands-on” erfaring mht. afprøvning i praksis, der nu indgår i sortimentet hos Danmarks største firma med byggematerialer til tækkebranchen.

En anden opgave har været at kortlægge potentialet for råvaren ålegræs- ressourcer og potentialet for en ny råvare i form af ålegræs, som er den type tang, der skal anvendes, og særligt vurdere produktets økonomiske potentiale. I denne forbindelse er en vigtig opgave også at mobilisere flere avlere/lodsejere til at bjerge ålegræs.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Advance Nonwoven og tænge- og tækkemand Henning Johansen, Storhaven. med Bodil E. Pallesen Teknologisk Institut, AgroTech har været projektleder.

Læs publikation