Nettoenergiproduktion i vandsektoren

22-06-2018

Behandlingen af drikke- og spildevand er energikrævende men samtidig indeholder spildevandet store mængder energi og næringsstoffer. De seneste år har den teknologiske udvikling muliggjort at energien i spildevandet udnyttes bedre end hidtil, og det har flere renseanlæg reageret på. Nogle af renseanlæggene er derfor i dag nettoenergiproducenter.

Rapporten om muligheder for energiproduktion på 4 renseanlæg kan læses her 

Baggrundsrapporten kan læses her