Naturmæssigt særlig værdifuld skov på offentlige arealer - Resultater af kortlægning

06-06-2018
Skovbrug Natur

Miljøstyrelsen har i 2016-2017 kortlagt og registreret naturmæssigt særlig værdifuld skov på arealer ejet af staten, regionerne og kommunerne. I 2016 er naturmæssigt særlig værdifuld skov kortlagt på Naturstyrelsens arealer og i 2017 er øvrige offentlige skove kortlagt. Kortlægningen for 2016 er afrapporteret i en særskilt rapport, mens denne rapport omfatter afrapportering af kortlægningen for 2017 samt en afrapportering for den samlede kortlægning.

 

Naturmæssigt særlig værdifuld skov, også kaldet § 25-skov, indeholder naturværdier, der rækker ud over det gennemsnitlige og almindelige. Det er skov, som har særlig stor betydning for at bevare biologisk mangfoldighed i Danmark. Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov har ophæng i Skovlovens § 25.

 

Denne kortlægning og beskrivelse af skovnaturen skal ses som et supplement til kortlægningen af habitatskov indenfor Natura 2000-områderne.

Download pdf