FloTek - Udvikling af teknologikoncept til opkoncentrering af højværdikomponenter fra industrielle spildevandsstrømme

04-06-2018

MUDP-projektet havde til formål at udvikle en innovativ og robust flotations- og op-koncentreringsteknologi, som muliggør en kosteffektiv udvinding af højværdikomponenter, og som renser vandige spildstrømme i fødevareindustrien.

Projektet kortlagde som en case spildevandet fra en produktion af rejemel i Ilulissat. Casen er valgt, fordi der under rejeforarbejdning og produktion af rejemel genereres en række vandige spildstrømme, som indeholder flere interessante højværdikomponenter, såsom fiske-protein, omega-3, astaxanthin og kitin. 

Analyserne af det floterede materiale viser, at fedtsyre- og aminosyresammensætningen generelt er meget interessant i forhold til at anvende det floterede materiale som foder eller fødevare.

Det vurderes, at såfremt teknologikonceptet bliver videreudviklet, vil det kunne afsættes bredt til virksomheder inden for fødevareproduktion

Læs publikation