978-87-93710-13-9

WICE - Waste, Insects and Circular Economy

11-07-2018

Projektets formål var at etablere og drive pilotanlæg til produktion af protein- og fedtholdige insektlarver på basis af organisk husholdningsaffald. Insektlarvernes anvendelighed som minkfoder blev testet, og insektgødning (restproduktet) fra processen blev testet i forhold til biogas- og planteproduktion. I projektet var der som udgangspunkt inkluderet to insektarter: den sorte soldaterflue (Black Soldier Fly (BSF)) og kæmpemelormen. Tidligt i projektet blev det dog besluttet at fokusere det videre arbejde på den sorte soldaterflue, idet kæmpemelormen ikke var i stand til at omsætte det organiske affald. Projektets resultater viser, at oparbejdet, kildesorteret organisk affald er et meget potent substrat til dyrkning af soldaterfluelarver. Med udgangspunkt i resultaterne fra projektet anslås det, at der årligt vil kunne produceres ca. 150.000 tons soldaterfluelarver, som svarer til 50.000 tons på tørstofbasis. På baggrund af de gennemførte vækstforsøg og fordøjelighedsforsøg med mink vil denne mængde kunne afsættes til minkindustrien og dermed substituere anden foder, som dermed kunne være bruges til andre formål. Miljøprojekt nr. 2011, 2018

Læs publikation