Sikkert Søbad - Overvågning, rensning og varsling af regnvandsbetingede overløb

25-07-2018

Dette er slutrapporten for projektet ”Sikkert Søbad - Overvågning, rensning og varsling af regnvandsbetingede overløb” under Miljøstyrelsens tilskudsordning ”MUDP 2015”. Projektet havde til formål at udvikle et samlet koncept til overvågning, varsling og rensning af overløbsvand til sikring af badevands-sikkerheden og forbedring af vandkvaliteten i recipienter.

Læs publikation