978-87-93710-55-9

Fra affald til miljørigtig råvare

Vindmøllevinger skal genbruges i ny glasfiberproduktion

10-07-2018

Projektet har vist, at det er muligt at danne en anvendelig genbrugsfiber fra kompositmaterialer, som i dette projekt har været udtjente vindmøllevinger. Fokus har været på oparbejdning og kvalitetsstyring af processen mere end på slutproduktet. Der er fremstillet et produkt, som kun i mindre omfang er testet bl.a. i forhold til anvendelse af fibrene.

Læs publikation