Miljøprojekt nr. 1970, 2017

Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstil – et MUDP projekt

15-01-2018

I denne rapport redegøres for resultaterne af udviklingsprojektet ”Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstiler”. Projektet er gennemført i perioden januar 2014-juni 2016 af Teknologisk Institut i samarbejde med Bestseller, F. Engel K/S, Green-Tex, hummel A/S og Skandinavisk textil kemi, og har i 2013 modtaget tilskud under Miljøministeriets Program for Miljøteknologisk Udvikling, test og demonstration (MUDP).

Den teknologiske udvikling har vist, at der igennem projektets levetid er sket en stor udvikling inden for imprægneringsmidler, der ikke indeholder per- og polyfluorerede stoffer – såkaldt fluorfrie imprægneringsmidler. Der er i projektet blevet udført forsøg på både laboratorieskala og i fuld produktionsskala med flere nye formuleringer af nye imprægneringsmidler, som efterfølgende er blevet testet og evalueret ved brug af et til projektet udviklet testprogram. Flere af disse formuleringer, samt nye fluorfrie kommercielle imprægneringsmidler har vist lovende resultater i disse test. Den mest lovende formulering er ydermere blevet testet i brugertest på forbrugerprodukter såsom flyverdragter og industritekstiler så som arbejdstøj. Resultaterne fra disse test viser dog, at der er signifikant forskel på performance af imprægneringsmidlerne i simulerede brug, som dokumenteret ved det udviklede testprogram, og ved virkelig brug hos forbrugerne i den udførte forbrugertest. Der er således fortsat et stort behov for videre udvikling af fluorfrie imprægneringsmidler, så disse kan leve op til forbrugerens forventninger omkring vand- og specielt smudsafvisende effekt.

Læs publikation