FORB, 2017

Udfasning af fluorstoffer i outdoor-tøj - en adfærdsanalyse

19-01-2018

Kortlægningen afdækker om adfærdsøkonomiske tiltag kan reducerer forbruget af flourstoffer i outdoor-tøj, som eksempelvis handsker, flyverdragter og regntøj.

Analysen viser, at den væsentligste barriere for udfasningen af fluorstoffer er et lavt forbrugerpres for at få fluorfri alternativer.

Analysen viser også, at detailhandlere og producenter oplever, at der er høje omkostninger forbundet med at få fluorfri leverancer fra leverandørerne.

På baggrund af analysen skitseres fem initiativer, der kan medvirke til at aktivere forbrugerne og samtidig bistå detailhandlere og producenter med støtte til at udfasebrugen af fluorstoffer.

Det største problem med de fluorerede stoffer er, at de ender i mennesker og miljø. Det sker for eksempel, når stofferne vaskes ud af tøjet og derefter ender i spildevandet.

Læs publikation