Miljøprojekt nr. 1977, 2018

Passiv ventilation som afskæring af forureningsspredning til grundvandet

26-01-2018
Jord

Passiv ventilation kan under de rette geologiske forhold, være en effektiv metode til løbende at fjerne chlorerede opløsningsmidler fra umættet zone

Der er igennem snart 2 årtier blevet etableret og drevet anlæg med passiv ventilation på en række danske lokaliteter. En af disse er beliggende i Askov, hvor passiv ventilation siden 1999 har fungeret som afskærende afværgeforanstaltning med henblik på at sikre mod forureningsspredning til det underliggende grundvandsmagasin og indvindingen til et nærliggende vandværk. Ved passiv ventilation udnyttes udelukkende de naturligt forekommende trykgradienter i jorden, der opstår ved ændringer i lufttrykket i forbindelse med passage af vejrfronter. Derfor er passiv ventilation et billigere alternativ til aktiv ventilation og en mulig alternativ afskæringsmetode i flere forureningssager, hvor det ville have været dyrt eller teknisk umuligt at oprense selve kilden. I rapporten gennemgås undersøgelser og drift af 17 års afværge på lokaliteten i Askov, hvor passiv ventilation er gennemført i kombination med afværgepumpning.

Læs publikation