MIljøprojekt nr. 1976, 2018

Havneforureninger

26-01-2018
Jord

Innovativ løsning nedstrøms et national testsite baseret på styret udstrømning og naturlig nedbrydning i et dynamisk miljø

Rapporten omhandler havnearealet syd for Gasværksgrunden i Horsens, hvor der er etableret ny kajindfatning, som gør det muligt at kontrollere udstrømningen fra havnearealet. Der er gennemført en række undersøgelser til belysning af tidevands- og stormpåvirkning og deraf afledte kemiske påvirkninger af forureningsfanen samt udviklet en metode, der muliggør mikrobiologisk prøvetagning og in-situ forsøg med naturlig nedbrydning af phenoler. Dermed er der etableret et godt udgangspunkt for analyser til undersøgelser af biologisk phenolnedbrydning og optimering heraf i det havnenære dynamiske miljø.

Læs publikation