Miljøprojekt 1978, 2018
09-02-2018

Miljøstyrelsens undersøgelse af statens, kommunernes og regionernes forbrug af pesticider/sprøjtemidler på offentlige arealer i 2016.

Undersøgelsen redegør nærmere for forbruget af pesticider på offentlige arealer i 2016. Baggrunden for undersøgelsen er ”Aftalen om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer”, der blev indgået i 2007 mellem miljøministeren, Danske Regioner og KL.

Undersøgelsen viser, at kommuner, regioner og stat har opnået en nedgang i forbruget på 2,4 procent siden 2013 og 91 procent siden 1995. Dermed er de offentlige myndigheder nået langt med udfasningen af pesticider på offentlige arealer.

Læs publikation