Miljøprojekt nr. 1980, 2018

Rapport om forretningspotentialet for bioraffinering på basis af økologisk jordbrugsproduktion

02-02-2018

Formålet med denne analyse er at belyse nyere internationale bioraffineringsteknologier og derigennem afdække, om de kunne vise sig kommercielt bæredygtige for den økologiske jordbrugsproduktion i Danmark. Dette er gjort gennem studier af tre udvalgte internationale bioraffineringsanlæg, samt beregning af tre scenarier for bioraffinering i Danmark på baggrund af de tilgængelige informationer om de valgte anlæg.

De tre scenarier er:
• Scenarie 1: Proteinekstrakt og grøntpiller på basis af frisk lucerne
• Scenarie 2: Aminosyreekstrakt på basis af ensileret græs
• Scenarie 3: Aminosyreekstrakt og græsfiber på basis af ensileret græs

Læs publikation