Nabotjek af den danske miljøtilsynsmodel

20-02-2018
Industri

Miljøstyrelsen har med hjælp fra Rambøll gennemført et nabotjek af den danske miljøtilsynsmodel.

Nabotjekket sammenligner den danske model med tilsvarende modeller og praksis i Sverige, Irland og Nederlandene. Sammenligningen kortlægger og dokumenterer ligheder og forskelle mellem de lovgivningsmæssige modeller og praksis i de fire lande.

Læs publikation