Undgå affald, stop spild nr. 15, 2018

Fleksibel afsætningsmodel

15-02-2018

Projektet ”Madspildsreducerende afsætningsmodel” havde til formål at reducere madspild i værdikæden ved at udvikle en afsætningsmodel for madspildstruede råvarer til offentlige foodservicekøkkener.

Projektet er udført af Københavns Madhus i samarbejde med Lejre Kommune og en række primærproducenter og offentlige foodservicekøkkener og med tilskud fra Miljøstyrelsen. Projektet afdækkede en række udfordringer, der på nuværende tidspunkt hindrer brugen af madspildstruede råvarer fra primærproduktionen i køkkenerne: Således har 1) producenternes begrænsede muligheder for afsætning af råvarerne, 2) manglende kendskab ude i køkkenerne til den type af råvarer, 3) køkkenernes fysiske rammer til håndtering af den type af råvarer og 4) en mindre grad af understøttelse af madspildstruede råvarer i indkøbsaftalerne vist sig som konkrete barrierer for brugen af madspildstruede råvarer og dermed mindskelsen af madspild.

Projektet har, på baggrund af identificerede udfordringer og en faciliteret dialog, sammensat en afsætningsmodel for madspildstruede råvarer fra primærproduktionen. Modellen er en fleksibel afsætningsmodel, som primært bygger på nuanceret vidensudveksling om køkkenernes behov og primærproducentens potentiale i forhold til råvaretype, beskaffenhed, kvalitet og kapacitet. Den fleksible afsætningsmodel bygger på større gennemsigtighed i værdikæden og stiller derfor høje krav til, at producenter, køkkener og grossister spiller med åbne kort og aktivt indgår i dialog.

Læs publikation