Undgå affald, stop spild nr. 16, 2018

Fra madspild til storkøkkenernes gryder

15-02-2018

Projektet ”Fra madspild til storkøkkenernes gryder” havde som formål at nuancere den viden, vi har om madspild i den danske grøntproduktion.

Rapporten sætter fokus på, at omfanget af og mulighederne for at reducere madspildet afhænger af afgrøden og økonomien. Danske grøntproducenter producerer som udgangspunkt altid efter 1. sorteringskvalitet, men vejr og vind kan give sig udslag i fysiske skader, sygdomme, øgede mængder eller størrelser, som afviger fra standard. I detailkæderne kan det være vanskeligt at afsætte varer med fysiske skader, mens det faglige personale i storkøkkener har de rette færdigheder i forhold til brugen af disse grøntsager. Rapporten viser, at mulighederne afhænger af afgrøden og den økonomiske fordel, som kan skabes for værdikædens aktører.

Læs publikation