Miljøprojekt nr. 1981, februar 2018

Sprøjte- og præcisionsteknologi for reduktion af jordbrugets forbrug af plantebeskyttelsesmidler

09-02-2018

Muligheder og status for udvikling af præcisionsteknologi til reduktion i brugen af pesticider i jordbruget.

Intelligent sprøjteudstyr og præcisionssprøjtning i jordbruget kan bidrage til at reducere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Rapporten gennemgår de teknologiske muligheder, status for disse i 2017, beskriver udfordringer og barrierer, samt giver forslag til, hvordan øget anvendelse af sådanne teknologier kan opnås.

Læs publikation