Miljøprojekt nr. 1979

Danish consumption and emission of F-gases

Year 2016

02-02-2018

Importen af industrielle drivhusgasser udgjorde ca. 304 tons. Det er en stigning på ca. 22 tons sammenlignet med 2015. Den GWP-vægtede aktuelle emission er på ca. 705.000 tons. I forhold til 2015 udgør dette et fald på ca. 37.000 tons. Fra 2014 til 2015 var der et betydeligt fald i både importen og emissionen. Emissionerne af F-gasser udgør ca. 1,5 % af de samlede drivhus gas emissioner fra Danmark

The import HFCs estimated to 304 tonnes. Compared to 2015, import has increased with approx. 22 tonnes. The GWP-weighted actual emissions of HFCs, PFCs, and SF6 in 2016 were app. 705.000 tonnes CO2 equivalents. In comparison to 2015 this represents a decrease of app. 37.000 tonnes.  The F-gas emission comprise approx.. 1.5% of the total national GWP emission from all sources.

Læs publikation