Undersøgelse af prisen for det offentliges grønne valg

05-12-2018

Rapporten indeholder en overordnet kortlægning af det offentliges indkøb, fordelt på kommuner, regioner, statslige institutioner og offentligt ejede virksomheder. Desuden beskrives og analyseres femten udvalgte produkter, som indgår i det offentliges varekøb med fokus på miljøeffekter og omkostninger ved anskaffelse, brug og bortskaffelse. For hver produktgruppe defineres henholdsvis ’konventionelle’ og ’grønne’ versioner. Der foretages herefter en vurdering af de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af valget mellem disse parvise produkter med henblik på at bestemme prisen for det grønne valg i de konkrete cases. Det viser sig at det ikke altid er fordyrende at stille grønne krav i et udbud.

Download PDF