Miljøprojekt nr. 2046, 2018

Evaluering af ny tilsynsmodel samt ny anmeldeordning og digitalisering

17-12-2018

Miljø- og Fødevareministeriet har siden 2010 gennemført en række ændringer af den danske virksomhedsregulering og -kontrol. Rambøll er af Miljøstyrelsen blevet bedt om at gennemføre en uvildig evaluering af ny tilsynsmodel samt ny anmeldeordning og digitalisering. 

Som introduktion til evalueringen er der gennemført en forundersøgelse af kommunernes praksis og administration af reglerne på tilsynsområdet. Forundersøgelsen dannede det metodiske grundlag for nærværende evaluering. Undersøgelsen er gennemført primært med udgangspunkt i interviews med kommunerne, samt data fra Digital MiljøAdmini-stration (DMA) vedrørende kommunernes indberetninger i fagsystemerne og kommunernes miljøtilsynsplaner.

Læs publikation