Vejledning nr. 30, 2018

Brug af driftreducerende udstyr vejledning 2.3

07-12-2018

Vejledning til brug af afdriftsreducerende udstyr
Af denne vejledning og tilhørende bilag på Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det hvile typer afdriftsreducerende udstyr til hhv. bom- og tågesprøjter, der må anvendes i Danmark til reduktion af afstandskrav til vandmiljø og særlige naturområder. Det afdriftsreducerende udstyr er delt ind i 3 klasser, afhængig af reduktionsgraden (50 %, 75 % og 90 %). Vejledningen angiver også dokumentationskrav til sprøjteføreren, hvis afdriftsreducerende udstyr anvendes til at reducere afstandskrav. Vejledning gælder også i forbindelse med krav om brug af udstyr med minimum 75 % afdriftsreduktion for at reducere uønsket afdrift af aktivstoffer på bilag 6 til Bekæmpelsesmid-delbekendtgørelsen.

Læs publikation