Miljøprojekt nr. 1952, 2018

Analyse af affaldstilsynet

06-12-2018

I Deloittes rapport for Energistyrelsen om evaluering af de politiske aftaler om organisering af affaldssektoren, februar 2016, fremgår det, at der anvendes få ressourcer på affaldstilsyn i kommunerne. Miljøstyrelsen igangsatte derfor en analyse, der skulle se nærmere på det kommunale affaldstilsyn. 

Analysen om affaldstilsynet skal identificere mulige løsningsforslag for et styrket og mere effektivt affaldstilsyn. I analysens design af tilsyn identificeres fem roller. Disse er defineret som regeludsteder, tilsynsfacilitator, it-ansvarlig, tilsynsudvælger og tilsynsgennemfører. I analysen påpeges det, at rollerne som regeludsteder, tilsynsfacilitator og it-ansvarlig bør organiseres centralt. Det præciseres ikke, hvor den centrale placering er rent organisatorisk. Rollerne som tilsynsudvælger og tilsynsgennemfører kan både placeres centralt, lokalt eller som en kombination. Der er derfor tre mulige design af affaldstilsynet i analysen.

 

Læs publikation