Kortlægning af kemiske stoffer I forbrugerprodukter nr. 164, 2018

Undersøgelse og risikovurdering af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj

21-08-2018

Projektet har haft til formål at opnå viden om, hvilke organiske stoffer, herunder parfumestoffer, der afgives fra squishy legetøj og om disse kan udgøre en sundhedsrisiko for børn.

Der blev i projektet analyseret i alt 12 squishies. Screeningsanalyser på indhold såvel som afgasning viste fund af flere problematiske stoffer, så som dimethylformamid samt forskellige parfumestoffer og aminer. Efterfølgende kvantitativ analyse blev foretaget for udvalgte stoffer ved afgasning efter hhv. 1 time og 3 døgn (for fire squishies) efter udpakning af squishyen af emballagen samt ved migrationstest til kunstig sved. Der blev ikke påvist migration af udvalgte problematiske stoffer, mens afgasningsanalyserne viste høje koncentrationer af nogle problematiske stoffer både efter 1 time og 3 døgn. Analyseresultaterne for afgasning er anvendt til vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved børns anvendelse af produkterne for udvalgte stoffer i to scenarier. I et eksponeringsscenarie for et lille barn, der ligger og sover med en squishy i favnen, blev der på baggrund af målingerne foretaget 1 time efter udpakning af legetøjet for alle de 12 squishies målt uacceptabelt høje niveauer af stofferne N,N-dimethylformamid, triethylendiamin og cyclohexanon. For fire squishies, for hvilke der også blev foretaget opfølgende 3-dages målinger, vedblev koncentrationerne at være uacceptabelt høje for stofferne N,N-dimethylformaid og triethylendiamin

Læs publikation