Udvikling af teknologi til nedbrygning i mikrobryggerier

13-08-2018

Nedbrygning (High Gravity Brewing, HGB) sparer energi, kapacitet og arbejdskraft svarende til nedbrygningsprocenten. Stort set alle større bryggerier anvender i dag nedbrygning.

I 2011 udgav Nordisk Ministerråd en rapport om mulige BAT teknologier (BAT - Bedste Tilgængelige Teknologi) i store og små bryggerier i Norden. Rapporten konkluderede at nedbrygning ikke var anvendt i noget bryggeri med en produktion under 180.000 hl per år. Grunden var primært, at metoden ikke var økonomisk tilgængelig. I 2015 blev der under MUDP programmet igangsat et arbejde med udvikling af et kompakt, mobilt og ”uproblematisk” anlæg til fremstilling af vand til nedbrygning. Nærværende rapport beskriver arbejdet og resultaterne.  Anlægget benævnes Platoanlæg efter Plato skalaen, hvormed urtens indhold af maltose bestemmes. Den udviklede metode sparer som ventet energi. Hertil kommer miljøeffekter i form af at råvarerne udnyttes lidt bedre og udledning af organisk materiale mindskes. Udledning af rengøringskemikalier fra rengøring af tankparken mindskes svarende til nedbrygningsprocenten.

Læs publikation