Miljøprojekt nr. 2036, 2018

Udvikling af konkurrencedygtig gulvmaling fri for isocyanater

21-08-2018

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) er en essentiel komponent i polyurethan-baseret (PUR-baseret) gulvmaling. Stoffet er bl.a. klassificeret som kræftfremkaldende og sensibiliserende ved hudkontakt og inhalation. Pga. MDI’s sundhedsfare ønskes der udviklet en gulvmaling, som er fri for MDI og andre isocyanater. Gulvmaling, der er fri for isocyanater, forventes at have et økonomisk potentiale, der ville kunne fordoble Esbjerg Farve- og Lakfabriks omsætning med en deraf følgende beskæftigelsesmæssig vækst på 5-30 % i løbet af 3-5 år. Da det ikke været muligt at finde et alternativ, der kan substituere stoffet 1:1, har en bedre miljømæssig profil og hvor produktet kan leve op til de tekniske krav, arbejdes med et nyt polymersystem. I arbejdet med polymersystemet er det ikke lykkedes at opfylde alle de tekniske krav, men der er opnået en øget viden om et nyt system. Arbejdet har resulteret i udvikling af prøver med en acceptabel pendulhårdhed, god kemikalieresistens, acceptabel tørretid, god vedhæftning, samt en god slidstyrke. Lagerstabilitet og lugt er dog en udfordring for det testede system. I for-hold til miljø- og sundhed vurderes løsningen samlet at være bedre end det tilsvarende MDI-baserede produkt.

Læs publikation