Undgå affald, stop spild nr. 19, 2018

Reducering af madspild – gennem anvendelse af sensorteknologi

07-08-2018

Projektet har udviklet et løsningskoncept, som ved hjælp af eksisterende sensor-teknologi automatisk registrerer kød af typen frisk limousine oksekød af sidste salgsdato, og som herefter elektronisk tilkendegav 50 % rabat.

Forsøg viste, at de for-tæt-på-salgsdato-pakker med oksekød blev valgt før dem, der ikke var ved at nå sidste salgsdato. Madspildet blev hermed minimeret via adfærdspåvirkning. 

Projektet har demonstreret, at madspildet på oksekød via denne metode kan reduceres, såfremt konceptet blev udrullet til samtlige detailkæder, der sælger frisk oksekød.

Projektet har fokuseret på at kvalificere løsningskonceptet ud fra forbrugerens interaktion og respons, og her er det vigtigste fund, at der skal være mere og lettere tilgængelig information i forbindelse med videreudviklingen.

Læs publikation