978-87-93710-31-3

FloTek - Udvikling af teknologikoncept til opkoncentrering af højværdikomponenter fra industrielle spildevandsstrømme

21-08-2018

MUDP-projektet ”Udvikling af teknologikoncept til opkoncentrering af højværdikomponenter fra industrielle spildevandsstrømme (FloTek)” havde til formål at udvikle en innovativ og robust flotations- og op-koncentreringsteknologi, som muliggør en kosteffektiv udvinding af højværdikomponenter, og som renser vandige spildstrømme i fødevareindustrien. Pro-jektet kortlagde som en case spildevandet fra en produktion af rejemel i Ilulissat. Casen er valgt, fordi der under rejeforarbejdning og produktion af rejemel genereres en række vandige spildstrømme, som indeholder flere interessante højværdikomponenter, såsom fiske-protein, omega-3, astaxanthin og kitin. Med udgangspunkt i den gennemførte kortlægning blev der opstillet et mindre pilotskalaanlæg. I pilotforsøgene blev de identificerede processtrømme behandlet på det udviklede flotationsanlæg, og det floterede materiale er efterfølgende blevet opkoncentreret i en presse. Baseret på pilotforsøgene og kortlægningen estimeres det således, at det er muligt at udvinde ca. 40 % af det tørstof, som i dag udledes med spildevandet. Udvindingen vil endvidere bevirke, at rødfarvningen af spildevandet, som i dag udledes til fjorden, reduceres kraftigt. Analyserne af det floterede materiale viser, at fedtsyre- og aminosyresammensætningen generelt er meget interessant i forhold til at anvende det floterede materiale som foder eller fødevare. Et fødevaregodkendt teknologikoncept forventes at kunne finde anvendelse i mange fødevareindustrier, både nationalt og internationalt. Der udestår dog stadig et vist udviklingsarbejde i forhold til at konstruere det nuværende teknologikoncept, således at anlægget bliver hygiejnisk både under drift og let at rengøre. Det vurderes, at såfremt teknologikonceptet bliver videreudviklet, vil det kunne afsættes bredt til virksomheder inden for fødevareproduktion. 

Læs publikation