Undgå affald, stop spild nr. 21, 2018

Den dynamiske stregkode - Reduktion af madspild i detailkæder via dynamisk stregkode

07-08-2018

Den dynamiske stregkode er en teknologi, der gør det muligt at give en automatisk rabat til butikskunder, såfremt fødevaren nærmer sig sin udløbsdato. Dette formodes at kunne lede til en reduktion af madspildet i detailkæderne.

Rapporten afdækker muligheder og barrierer, i forbindelse med udbredelse den dynamiske stregkode til detailhandlen og til et bredt udsnit af fødevarekategorier. Rapporten konkluderer, at udfordringerne og ulemperne for den dynamiske stregkode er større en de mulige fordele.

Læs publikation