Zepapress

25-04-2018

Projektet har udviklet og testet Zepapress, som er en modulbaseret teknologisk løsning til decentral forbehandling af organisk kildesorteret dagrenovation og emballeret organisk affald fra servicesektoren. Zepapress blev i løbet af projektet udviklet og installeret i fuldskala med en målsat behandlingskapacitet på 2,5 tons affald/timen og en effektiv udskillelse af organisk materiale fra restmateriale (plast, papir, metal etc.). Herefter blev løsningen testet på en række forskellige organiske affaldsfraktioner fra husholdninger og servicesektoren. Resultaterne viste, at Zepapress arbejder bedst, når affaldet er inhomogent. Den bedste drift blev opnået med blandet organisk affald fra supermarkeder. Analyser af biopulp for tungmetaller og miljøfremmede stoffer viste, at de overholdt de gældende kravværdier. Analyserne af fysiske urenheder (makroplast) større end 2 mm indikererede, at der er forholdsvis meget plast-rest i den producerede biopulp

Læs publikation