VANDMILJØ OG NATUR 2016

NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning

30-04-2018

Rapporten indeholder resultater fra 2016 af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljø og NAtur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i luftkvalitet, grundvand, vandløb, søer, havet, naturtyper og arter.

Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder. Disse rapporter er baseret på data indsamlet af Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet.

Rapporten er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet efter aftale med Miljøstyrelsen, der har ansvaret for det nationale overvågningsprogram.

Udgivet af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©.
Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation