Miljøprojekt nr. 1994, 2018

Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af genanvendeligt træaffald

19-04-2018

Rapporten undersøger det samfundsøkonomiske potentiale ved at skifte fra den nuværende behandlingsmetode for genanvendeligt træaffald (nulscenariet), hvor en stor andel forbrændes på danske forbrændingsanlæg, til alternative behandlingsmetoder, der sikrer en højere grad af genanvendelse i form af produktion af spånplader, enten i Danmark eller i udlandet.

Analysen viser, at når de udenlandske miljøeffekter ikke medregnes, er der en samfundsøkonomisk gevinst forbundet med at øge genanvendelsen af rent træ til spånplader, men at der er en grænse for, hvor meget træ det kan betale sig at udsortere til genanvendelse.

Genanvendeligt træaffald repræsenterer den del af træaffaldet, som genereres i Danmark, og som er egnet til genanvendelse eller forbrænding på almindelige affaldsforbrændingsanlæg. Dette udelader træaffald behandlet med imprægnerings¬midler såsom kreosot, krom, kobber og arsen.

 

Læs publikation