RetroWaste

25-04-2018

Formålet med projektet har været at udvikle og demonstrere anvendelige teknikker og komponenter samt at forbedre samme til behandling af emballeret madaffald fra dagligvarebutikker og virksomheder. Desuden har et delmål været at afprøve anvendeligheden af et eksisterende forbehandlingsanlæg til behandling af kildesorteret organisk dagrenovation, KOD. På baggrund af projektets resultater kan det konkluderes, at projektet teknisk set har bidraget til at skabe den ønskede, cirkulære økonomi, dvs. 92 -95 % genanvendelse af ressourcerne i emballeret madaffald uden uacceptabelt forbrug af energiressourcer.

Læs publikation