Miljøprojekt nr. 2003, 2018

Nabotjek af affaldsplaner

20-04-2018

Miljøstyrelsen ønsker viden om gode erfaringer fra andre EU medlemsstater som inspiration til proces for, og opbygning af, den nationale affaldsplan. Dette projekt screener 33 lande/regioners affalds- og forebyggelsesplaner.

Screeningen indeholder basale informationer om, hvilke planer der er gældende, hvad titlerne er, og hvor på internettet planerne kan findes. Desuden er der informationer om planernes længde (antal sider), og hvilket sprog de er fundet på. Efterfølgende er der gennemført en dybere kortlægning af 15 udvalgte landes affalds- og forebyggelsesplaner. Der gives en kort beskrivelse af indhold, rollefordeling mellem central og lokale myndigheder, genanvendelsesmål samt sammenfatning af det nationale affaldsforebyggelsesprogram. Derudover er der gennemført interview med 5 udvalgte EU-landes miljøstyrelser for inspirations og erfaringsopsamling.

Læs publikation