Komparativ og samfundsøkonomisk analyse af skrotningsordningen

17-04-2018

I 2016 fik Miljøstyrelsen udarbejdet analysen "Udredning af skrotningsgodtgørelsens incitamentsstruktur (2016)" for at undersøge effekten af skrotningsgodtgørelsen, herunder nedsættelsen heraf i 2014. Som følge af resultaterne af den tidligere analyse har det været overvejet, om skrotningsordningen skulle nedlægges. Derfor har Miljøstyrelsen besluttet at gennemføre endnu en analyse med henblik på at belyse konsekvenserne af en udskiftning af den nuværende ordning med en ordning, der alene er baseret på producentansvar. I 2017 fik Miljøstyrelsen derfor udarbejdet "Komparativ og samfundsøkonomisk analyse af skrotningsordningen".

Komparativ og samfundsøkonomisk analyse af skrotningsordningen