Miljøprojekt nr. 1995, 2018

Projekter for bedre ressourceudnyttelse - Livscyklusvurdering af genanvendelse af træaffald

Livscyklusvurdering af genanvendelse af træaffald

19-04-2018

Der er i perioden januar- juni 2014 foretaget en livscyklusvurdering af behandlingen af dansk træaffald. Analysen blev udført af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen. Analysen er bl.a. baseret på en kortlægning af hvor store mængder dansk træaffald, der i 2012 genanvendtes og forbrændtes.

Genanvendeligt træaffald repræsenterer den del af træaffaldet, som genereres i Danmark, og som er egnet til genanvendelse eller forbrænding på almindelige affaldsforbrændingsanlæg. Dette udelader træaffald behandlet med imprægnerings¬midler såsom kreosot, krom, kobber og arsen.

De potentielle miljøpåvirkninger fra fire forskellige scenarier (0-3) for behandling af træaffald er undersøgt: 0) Nuværende situation for behandling af træaffald, 1) Energiudnyttelse på affaldsforbrændingsanlæg, 2) Genanvendelse i dansk spånpladeproduktion og 3) Genanvendelse i tysk spånpladeproduktion.

Overordnet kan det konkluderes, at forskellen imellem miljøpåvirkningerne fra genanvendelse versus forbrænding af træaffald er begrænset. Dog medfører genanvendelse større miljøbesparelser end forbrænding af træaffald i flere miljøpåvirkningskategorier, mest tydeligt drivhuseffekt og forbrug af fossile ressourcer.

I perioden 2014-2016 udførte Deloitte Consulting for Miljøstyrelsen en samfundsøkonomisk vurdering af behandling af genanvendeligt træaffald.

Læs publikation