UAFF nr. 17, 2018

Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

18-04-2018

Med denne kortlægning opgøres mængden og sammensætningen af dagrenovation fra enfamilieboliger og etageboliger fordelt på 24 fraktioner. I rapporten indgår også eventuelt kildesorteret organisk affald fra husholdninger i de opgjorte affaldsmængder.

Kortlægningen har haft særligt fokus på at belyse mængden af madspild og plast i husholdningsaffaldet. Sammenlignes kortlægningen med tilsvarende data fra 2011 viser det sig, at madspildet hos enfamilieboliger er stort set uændret, mens der er et fald på 24 % i madspildet hos folk i etageboliger. Dette svarer til et samlet fald i madspild fra alle husholdninger på 8 %. Den samlede mængde dagrenovation udgør i 2017 995.000 tons, hvoraf 24,8 % er madspild og 12,4 % er plastaffald.

Læs publikation