Miljøprojekt nr. 1993, 2018

Kortlægning af genanvendeligt træaffald i Danmark

19-04-2018

Rapporten indeholder en kortlægning af hvor store mængder dansk træaffald, der i 2012 genanvendtes og forbrændtes. Genanvendeligt træaffald repræsenterer den del af træaffaldet, som genereres i Danmark, og som er egnet til genanvendelse eller forbrænding på almindelige affaldsforbrændingsanlæg. Dette udelader træaffald behandlet med imprægnerings¬midler såsom kreosot, krom, kobber og arsen.

Formålet med kortlægningen var at generere data til en livscyklusvurdering af behandling af dansk træaffald.

Kortlægningen blev primært baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt landets genbrugspladser, forbrændingsanlæg, affaldsforbehandlere og spånpladeproducenten Novopan i 1. kvartal 2012.

Overordnet set har kortlægningen afdækket, at der årligt genereres mindst 395.000 tons genanvendeligt træaffald i Danmark. Omtrent halvdelen af dette træ forbrændtes i 2012.

Livscyklusvurderingen af behandlingen af dansk træaffald blev udført af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen i perioden januar- juni 2014.

I perioden 2014-2016 udførte Deloitte Consulting en samfundsøkonomisk vurdering af behandling af genanvendeligt træaffald for Miljøstyrelsen.

Læs publikation