978-87-93710-07-8

EnergiPlus

Afprøvning af nyt koncept for biogasproduktion fra industrispildevand

25-04-2018

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af projektet ”EnergiPlus spildevandsrensning”, der er gennemført med tilskud fra Miljøministeriets pulje for Grøn Teknologi 2013.

Læs publikation