Miljøprojekt nr. 2004, 2018

Emballagestatistik 2015

20-04-2018

I 2015 var emballageforsyningen i Danmark 882.000 tons eller 154 kg per indbygger. Den overordnede fordeling på fraktioner er: Papir og pap (43 %), plast (22 %), glas (18 %), træ (12 %) og jern & metal (4 %).

Den samlede forsyning har været relativ stabil de seneste 5 år. Emballageindsamlingen i 2015 var på 652.394 tons. Forskellen mellem forsyningsmængden og den reelt genanvendte mængde skyldes en kombination af manglende udsortering og forkert klassifikation af emballageaffald. Data viser, at Danmark opfylder genanvendelsesmålene for de enkelte emballagetyper jf. Emballagedirektivet. En opgørelse af genbrugsemballage i 2014 viser, at Danmark har en beholdning på 184 mio. stk. genbrugsemballage, som tilsammen har cirkuleret omkring 825 mio. gange. Drikkevareindustrien tegner sig for 86 %, og størstedelen udgøres af flasker.

Læs publikation