978-87-93614-53-6

BIOPOL – Udvinding af biopolymer fra spildevand

19-04-2018

Hovedformålet med projektet ”BIOPOL - Udvinding af biopolymer fra spildevand” har været at undersøge, udvikle og evaluere potentialet for produktion af biopolymerer til bioplastproduktion fra industri- og byspildevand. Dette er blevet realiseret via laboratorieeksperimenter og pilotforsøg, hvorigennem de teknologiske muligheder for fuldskala bioplastanlæg er blevet afdækket.

Læs publikation