April

 • VANDMILJØ OG NATUR 2016

  Publiceret 30-04-2018

  Rapporten indeholder resultater fra 2016 af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljø og NAtur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørelse af..

 • Punktkilder 2016

  Publiceret 30-04-2018

  Rapporten omfatter resultaterne fra Miljøstyrelsens overvågning af punktkilder 2016. Punktkilder omfatter renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt beby..

 • RetroWaste

  Publiceret 25-04-2018

  Formålet med projektet har været at udvikle og demonstrere anvendelige teknikker og komponenter samt at forbedre samme til behandling af emballeret ma

 • Zepapress

  Publiceret 25-04-2018

  Projektet har udviklet og testet Zepapress, som er en modulbaseret teknologisk løsning til decentral forbehandling af organisk kildesorteret dagrenova

 • EnergiPlus

  Publiceret 25-04-2018

  Afprøvning af nyt koncept for biogasproduktion fra industrispildevand

 • GasBoosteren

  Publiceret 25-04-2018

  Der er ofte et væsentligt gaspotentiale tilbage i den afgassede biomasse, der ikke udnyttes, idet der ikke eksisterer en teknologi, som billigt og effektivt kan..

 • Emballagestatistik 2015

  Publiceret 20-04-2018

  I 2015 var emballageforsyningen i Danmark 882.000 tons eller 154 kg per indbygger. Den overordnede fordeling på fraktioner er: Papir og pap (43 %), plast (22 %)..

 • Nabotjek af affaldsplaner

  Publiceret 20-04-2018

  Miljøstyrelsen ønsker viden om gode erfaringer fra andre EU medlemsstater som inspiration til proces for, og opbygning af, den nationale affaldsplan. Dette proj..

 • Komparativ og samfundsøkonomisk analyse af skrotningsordningen

  Publiceret 20-04-2018

  I 2017 fik Miljøstyrelsen udarbejdet en komparativ og samfundsøkonomisk analyse af skrotningsordningen. Analysen inddrager erfaringerne fra skrotningsordninger..

 • Samfundsøkonomisk vurdering af behandling af genanvendeligt træaffald

  Publiceret 19-04-2018

  Rapporten undersøger det samfundsøkonomiske potentiale ved at skifte fra den nuværende behandlingsmetode for genanvendeligt træaffald (nulscenariet), hvor en st..

Søg i arkivet