Potentialet for forøget eksport af renluftløsninger som følge af revideringen af BREF-dokumentet for store fyringsanlæg

12-09-2017
Industri

Potentialet for forøget eksport fra danske teknologivirksomheder som følge af skærpede EU miljøkrav til store fyringsanlæg er estimeret ud fra et såkaldt ”best guess estimat” til at ligge på ca. 1,5 mia. kr i perioden frem til august 2021. På det tidspunkt skal miljøkravene være udmøntet. Estimatet omfatter løsninger til at nedbringe emissioner af støv, SO2 og NOx. Det bygger på en række antagelser og skal derfor ses som et overslag af niveauet. Antagelserne giver en spredning på estimatet fra 1,0 mia. kr til 5,8 mia. kr. De EU's miljøkrav, eksportpotentialet er vurderet ud fra, er stillet ud fra den miljøbeskyttelse, man kan opnå med de bedste tilgængelige teknikker (best available techniques, BAT). Baggrunden for miljøkravene er beskrevet i et BAT-referencedokument (BREF) for store fyringsanlæg.

Læs publikation