Vejledning om godkendelse af svømmebade

16-10-2017

Vejledningen er en hjælp til kommuner og svømmebadsejere ved nye eller reviderede godkendelser af svømmebade.

Formålet med vejledningen er at hjælpe kommunerne som godkendelsesmyndighed ved behandling af ansøgning om godkendelse af svømmebadsanlæg samt i forbindelse med opdatering af godkendelser til anlæg, hvor der planlægges bygnings-, anlægs- eller driftsmæssige ændringer. Desuden kan svømmebadsejere, som ønsker at søge om en svømmebadsgodkendelse, anvende vejledningen.

Vejledningen indeholder forslag til, hvordan godkendelsen af nye svømmebadsanlæg kan udformes, og der gives forslag til, hvordan et godkendelsesforløb kan gennemføres. I vejledningen anbefales også, hvilke oplysninger ansøgningsmaterialet med fordel kan indeholde.

Vejledningen kan både anvendes som et værktøj ved udarbejdelsen af godkendelse af et nyt svømmebadsanlæg og som en retningslinje i forbindelse med at revidere eller udarbejde godkendelser for allerede eksisterende svømmebadsanlæg.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af de oplysninger, der bør indgå i godkendelsen af et svømmebadsanlæg.

Læs publikation