Miljøprojekt nr. 1962, 2017

Projekt om selektiv nedrivning

30-10-2017

Projektet har til formål at afdække og konkretisere, hvordan selektiv nedrivning kan udbredes i bygge- og anlægssektoren, og udpege konkrete forslag til at implementere selektiv nedrivning.

I projektet peges der på følgende 3 konkrete forslag:

  • fastlæggelse af nærmere retningslinjer for udførelse af selektiv nedrivning
  • krav om bygherres forpligtelse til at udarbejde en miljø- og ressourceplan samt krav om, at bygherre tilknytter en uddannet miljø- og ressourcekoordinator
  • godkendelsesordning for virksomheder, der udfører nedrivningsarbejde

Rapporten er tænkt som et input til, hvordan man kan sikre en gennemførelse af selektiv nedrivning.

 

Læs publikation