Performancebenchmarking 2017

31-10-2017
Vand i hverdagen

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Resultaterne af årets benchmarking 2017 for de selskaber, der har deltaget i benchmarkingen, kan ses her.

Bemærk at denne reviderede udgave af rapporten erstatter den tidligere udgave fra september 2017.

Samtlige data, der indgår i benchmarkingen, kan desuden ses her:
Drikkevand 2017 (excel-ark)
Spildevand 2017 (excel-ark)

Læs mere om performancebenchmarking på hjemmesiden ved at klikke her.

Læs publikation