MUDP-projekt ”Rensning af olieholdigt spildevand med rodzoneanlæg”

15-10-2017

Projektet demonstrerer rensning af olieholdigt spildevand og slam fra en tankstations olieudskiller i et rodzoneanlæg.

Virksomheden TransForm af 1994 ApS har gennemført MUDP-projektet ”Rensning af olieholdigt spildevand med rodzoneanlæg”. Teknologien i projektet er et rodzoneanlæg til rensning af olieholdigt spildevand og slam, i dette tilfælde fra en tankstations olieudskiller, hvor olieresterne nedbrydes af bakterier i rodzoneanlægget, i stedet for de konventionelle løsninger med f.eks. forbrænding.

Projektet dokumenterer anlæggets funktion og effektivitet i praksis og viser bl.a., at olierester i spildevandet renses til under detektionsgrænsen, når anlægget drives som foreskrevet af producenten.

Eftersom der er tale om dokumentation af anlæggets funktion indenfor ETV-systemet, er den endelige rapport en DANETV testrapport.

Projektet kan findes omtalt på ETV-hjemmesiden her: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/root-zone-container-oil-treatment_en

Læs testrapport