Miljøprojekt nr. 1958, 2017

Luftemissioner fra halmfyr

Luftemissioner fra halmfyr

25-10-2017

Formålet med projektet er at sammenfatte eksisterende viden om partikelemissioner fra halmfyr under 1 MW og tekniske muligheder for at reducere disse udledninger. Der er foretaget en screening af tidligere gennemførte målinger på halmfyr, givet et estimat af de samlede emissioner samt givet en status for potentialet for at reducere partikeludledningen fra halmfyr med primære og sekundære renseteknologier. Endelig gennemgås grænseværdier for halm- eller biomassefyrede anlæg fra udvalgte lande.

Læs publikation